Reklamace

Případné reklamace řešíme vždy otevřeně a vstřícně a bez zbytečného odkladu.

Postup při reklamaci

Při přebírání zboží od přepravce si dodané zboží pečlivě zkontrolujte a zásilku, která je zjevně poškozena, nepřebírejte. Je-li obal zásilky neporušený, ale přesto poté zjistíte poškození zboží, je třeba o této skutečnosti informovat přepravce nebo naši společnost, a to v závislosti na zvoleném způsobu doručení zboží. V případě zjištění jakéhokoli problému či vady zakoupeného zboží postupujte, prosím, níže uvedeným způsobem:

  • Zakoupené zboží můžete k reklamaci zaslat poštou (ne na dobírku) na adresu: Mariánská Hora 351, 468 43 Albrechtice, nebo jej můžete předat osobně v naší sběrně v kamenném obchodě firmy Propamo na adrese: Na Hradbách 1309/15, 460 01 Liberec 1.
  • U zásilky nezapomeňte uvést důvod reklamace, Vaše kontaktní údaje, kopii faktury nebo údaje, podle nichž budeme schopni Váš nákup identifikovat.
  • V případě, že bylo zakoupené zboží doručeno nekompletní nebo neodpovídá objednávce, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu: info@razitko.com.
  • Reklamované zboží bude následně předáno k posouzení a v případě uznání reklamace Vám bude toto zboží vyměněno.

Záruka

Na zboží je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční lhůta se však nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Reklamační lhůty

Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. I v našem zájmu však je co nejrychlejší vyřízení reklamace, a proto každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme.